Thí dụ cho năm (ở đây dùng pp xoay vòng truyền thống)
Xem vận nước lấy tiết Lập Xuân mà luận đoán.
Tiết Lập xuân giờ Dậu ngày 4/2/2016 (26/12/năm ất mùi)
TẾT NGUYÊN ĐÁN là ngày 8/2/2016 (1/1/bính thân)

Năm Bính Thân 2016.
Tháng 1 canh dần. tiết Lập xuân hạ, +2.
Ngày canh thân,
Giờ nhâm ngọ (k g tuất).

=
Thí dụ cho tháng:
Năm Bính Thân (t g ngọ) thuộc thượng nguyên, Năm thuộc thượng nguyên, năm Bính thì từ t. giêng canh dần đến t. 4 quý tị, dùng độn âm cục 8.
Từ tháng 5 giáp ngọ đến tháng 12 tân sửu dùng độn âm cục 7.


Ở đây chỉ lập bàn KM minh họa cho bài viết chứ không luận giải.