Giải thích bằng hình tượng ma, quỷ cũng là để dễ mô tả hiện tượng.

Giải thích cách khác:
Một người chết tự tử là trong Tâm họ có mang chủng tử của hành động tự tử.
Khi họ có con, Tâm họ chiêu cảm các Thần thức có các chủng tử tương tự với cha mẹ theo luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vậy nên con cái của người chết vì tự tử thường cũng có chủng tử nghiệp tự tử.
Các chủng tử này chì cần đủ Duyên là sẽ xảy ra tạo kết Quả của việc tự tử.

Đó là lý do ông bà ta khi kén dâu, rể rất kị những gia đình có bệnh điên, tự tử, bất hạnh... để tránh các chủng tử xấu.

Các chủng tử xấu nếu biết trước hoàn toàn có thể tránh hoặc tiêu giảm bằng việc tích Đức theo luật Đức năng thắng số.

Mở rộng ra, mỗi chúng ta đều có thể phần nào biết trước các chủng tử Nghiệp của bản thân thông qua việc quan sát tìm hiểu những điểm tốt và xấu của Cha Mẹ mình một cách chân thực nhất. Từ đó thực hành việc phát triển các điểm tốt và loại trừ các điểm xấu cho bản thân để có một tương lai tốt đẹp.