Chú nhiều có trúng số được không nhỉ? Mục đích để làm gì?