Khoãng thòi gian sinh ra em nhó dc tất cã kí Úc đầu tiên là mọi nguòi ôm em lấy răn quấn cho em
Em tụ hõi tất cã họ làm điều đó đễ làm dì cua bão em cuòi len ! Rồi 1 tuỗi đến 5 tuỗi em ko Choi vói ai thị nó quá trẽ con cho đến khi gia đình ghét em vì em khác thuòng !
Mọi thú hình thành chong đầu em 1 cách khó hiễu khi em lần lượt nghe dc nguòi chết keu tên và gạp ma dù em chĩ có 3 đến 5 tuỗi ! Em ko sọ chĩ thấy tại dạo họ chọc mình mãi đến nam em 15 tuỗi em biết mình có dì đó ko ỗn bõi em nghi dì có đó !
Rồi nhu bao thàng con trai khác em chuõng thành trong sụ cô độc , em ko Choi voi ai chồng trường
Rồi sụ bí ấn đó khiến rất nhiều cô gái theo em .
Và em nhận ra em vốn dĩ thuộc về 1 người cô gái đó đúng nhu em đoán 1 lòng vói em , rồi em có ly do xin giấu .
Bên cạnh cô gái đó có 1 cô gái cũng thích em cô ta chĩ 14 tuổi nhung em lại thấy cô ta chết õ tuong lai mấy nam sau .
Em có keu cô ta viết 1 lá thu đễ lại và tất cã tam nguyện cô ta muốn và tuõng nhu mình sáp mất đi
Khoãng 4 nam sao em tốt nghiệp y ra và số phận đẫy đua em gạp ngay 1 ca bệnh là cô gái viết lá thu ngày nào em bất viết đã nam liệt giường em đã cúu sống cô ta đi lại dc tù 30kg len thàng 38kg khi bệnh viện chọ gẫy chã về địa phuong!
Rồi em phãi khóc khi nhìn thấy ngày cô ta đi lại dc là ngày cô ta chết õ tuong lai , rồi mọi thú diễn ra em chạm mạt miễu bà chúa xú thuòng nhập dô 1 bà cô bà cô đó ko hiễu sao ko lên đồng ai cũng quỳ lại mà bã sọ em ! Ko dám nhìn mạt em .
Bã ko cho em trị bệnh nhõ đó bã dành trị và kết quã em bị gia đình nhõ đó cách ly .
Khoãng Tàm 2 tháng sao nhõ đó chết .
Sau khi chết no về tìm em ..... Còn trước khi nó chết em đã khóc rất nhiều õ 2 tháng trước .
Em xin cất ngang đoạn này .
Cô gái bạn nó vốn dĩ là người em yêu do em nhìn thất tuong lại nạn kiếp 2 đúa và em cug ko tin khã nang mình chính xác em chọn cách ko quen .
Nhõ chết vì thuong em và nhõ bạn nó 2 mói tình ko thành lúc sống no thường ta tác hộp 2 đúa và phá ....
Vì thòi con trẽ em vốn dc nhiêu cô gái thích do em bí ẫn và hiền .
Về sao nhõ đó chết nay đã là 8 nam nhõ em thuong vẫn ko quen ai .
Vậy số phận có phãi xấp đạt em vốn dĩ phãi yêu 1 người .
Cong việc cô gái kia chết em đoán dc thì nó ám em và nhõ kia ko quen ai dc thậm chí nó hại té xe hoạch phá cho mất việc làm khi em quen đúa khác và nhõ em tùng thuong đau tien .
Mục đích no em biết muốn tác hộp 2 đúa .
Nhung em ko biết sao em có khã nang đó lại đoán dc tất cã mọi thú kễ khi người con sống họ chết và họ phãi theo mình đễ thục hiện điều xay ra õ tuong lai .
Em viết ngán gọn đại gái õ tren là nhu thế chuyện em quan trọng nhất cuối cùng em là ai .

Đoạn kế bí mật than thế .
Về sao em gọi khã nang dụ đoán là tien chi theo cách em làm kinh tế
Rồi sao em lại có 1 cái gọi là quyền nang õ tuỗi 20 hay em gọi là vong tròn tuong lai .
Nó diễn ra khi em muốn biết 1 điều dì đó chính xác quan trọng õ bãn than em thì chồng hốc mát trái em nhìn dc 1 vòng trong nhõ to hàng trái banh nó hiện ra khung cũng õ tuong lai em làm dì và sụ việc ra sao (( em sũ dụng nó khi nam em tron 20 tuõi do 1 lần đối bụng em nói chuyện Đt vói 1 đúa con gái em tính quen và em cãm nhận dc sống điện tù õ tren truyền xuống em biết tất cã thong tịn cô gái đó bị dì ra sao khi cô ta phiền muộn )) tù đó em mõi lần đói bụng hay yếu trong người thu tất cã thong tin tuyên chi về ai điều hiện ra nó nhu thuốc phim bàng lòi nói truyền tãi dô bộ não 15 p diễn ra 1 lần .
Rồi về sao em lại dùng dc quyền nang khi bị 1 đám thanh niên chạn đánh em túc tối trong con giận giũ đó em thấy dc tụi nó xin lỗi em và điều an tượng nhất người đánh em keu em bàng anh nhõ tuõi hon em .
Thế em đã tiến hành thụ nghiệm coi có đúng ko ? Rồi tran đánh đo diễn ra em tháng được đền 5 triệu xin làm hoà và người ra đua tiền nói câu em xin lỗi anh em con nhõ tuỗi ko biết anh là ai .
Đoạn đây là nhũng tình tiếc em trãi nghiệm kha nang em có :
Còn đoạn duói cơ duyen người cõi âm .
Về sao em chạm mạt thiên lôi chằn tinh nhũng oan hồn xe cán chết họ có duyen tìm gạp em cuộc đòi em bị lôi kéo vô bánh xe bùa ngãi .
Em quen ai 1 phần do oan hồn nhõ kia phá 1 phần đúa con gái đó lại bệnh nan y .
Nhung lạ thay gia đình no ko cách nào chia cách 2 đúa phãi Choi bùa ngải ếm em .
Và dĩ nhien cãm giác khó ngũ lạnh khi buỗi trua đầu ốc quen trước sau ko an uốn dc và đạc biệt em ko con thuong bạn gái .
(( do em nghiên cú khoa học đẽ giãi thích tam linh và em có khã nang đạc biệt nên em thuận 2 não và em nhò khã nang đạc biệt giúp em tụ giãi .
Chĩ bạn gái em ghét em con em nhanh chóng binh thuong lại .
Rồi bạn gái thú 2 cũng thế bị gia đình phá bàng cách đó ! Số em xui .
Nhung 2 đúa em quen điều vượt qua dc ! Nhung 1 điều em chùng bước là đúa số 1 bệnh un thu não
Đúa thú 2 bệnh un thu ngoài tũ cung .
Em chí việc chia tay là 2 đúa no khoẽ .
Chuyện em nó đai dòng khi chính em xuất hồn gạp bạn gái õ ngay ca mõ khi em tập trung tu tuõng về 1 đích .
Sao đó em nhận ra dc ràng tất cã là thũ thách người em vốn dĩ quen là đúa con gái nhiều nam trước em thuong nhung õ 10 nam sao mói gạp lại dc và oan hồn bạn cô gái đó mun em quen cô đó .
Nên số phận mõi người chã lẽ đinh đoạt sãn chong tu~ vi .
Ko thay đỗi dc sao .

Về sao em lam kinh tế em đa phần đọc suy nghĩ đối phuong hoạc ai hại em thì em thấy dc ngay tại chỗ õ tuong lai .
Thậm chí em chậm mạt quỹ satan đạo chúa do bạn học xam cay bong sũa len người nó nghĩ dì em đọc dc hết .
Nhu em dc khã nang tụ bão vệ truóc kẽ xấu .
Rồi tù việc em chạm mạt thiên lôi đòi tìm em (( nhun em lại đọc dc no là con ma giã danh khi em tìm gạp no ko xuất hiện )) vì trước đó no qua nhà em vì em no sốc nó là ko tin chuyện thiên lôi xuống trần gian .
Nhung nó cũng ko làm dì dc em .... Vì trước đó em đoán dc mục đích ngày giò nó tìm đễ đọc suy nghĩ em làm dì phá em , vì em có nói bạn gái mình nếu nó hay no biểst anh là ai .
Rồi bạn gái em bão anh là nguoi duy nhất no ko đoán dc vận mệnh và xin phép 3 ngày đễ coi anh rồi báo cho em biết khi nó nhập vào bà kia .
Kết quà em Choi khăm nó và nó đoán trật lất rồi chính em tìm gạp nó. Nhung no ko triệu nhập hồn.
Dù ai cũng lại người đó .

Kế đoạn này em có quen 1 số thầy bùa chong đó đa phần em quen 1 người luyện ma méc người chà ông này 64 tuổi 8 con zk và 12 đúa con .
Ỗng có khã khiến em nguõng mộ là xuất hồn đi và làm bùa rất hiệu quã do em giúp con ỗng tình cò quen biết dc .
Ỗng xâm chũ thề ko hại người nên em Choi rất thân ! Nhung chính ỗng cung ko nhìn ra dc em ra sao ngoài việc biết tâm hướng thiện .
Cho tói khi em gạp 1 con ma khi em ngũ xay đột nhien thúc dậy ko hiễu lý do em tĩnh queo thì nó xuất hiện trước mạt em tren trần nhà no to cõ ngang 3m cao 2 m đại khái nhu cái mền .
Em đọc lun suy nghĩ nó vì em thấy no đang ngũ roi 2 phút sao nó mõ mát nhìn em ngạc nhien sao em thấy dc nó . Và em thấy nó sọ em rồi tầm 5 phút nó phản than chia nhiều mãnh nhõ rồi tan biến tù tù .
Em vô chùa nhò su chà coi dum đó là ai thì ỗng bão là ma za thần ma za .
Theo độ dì đó nên lúc con gạp và chúa xú hay quỹ do mạng ngang hàng con ko sọ mà khiến họ dè chùng .
Cú sao đem đó em khoẽ ra đại khái no xuất hiện phò em .
Nhung em ngạc nhiên sao lun cã su chùa chà người có khã nang đoán tuong lai nhìn thấu lại ko thẽ đoán dc em nhu thế nào khi nhiều lần em kễ ra rất rõ khã nang mình .
Và tại sao em đoán dc người đó xấp mất và chính em đoán dc con Zai vị su đó chết nhung ko dám nói ra và ỗng cũng ngồi xuống thú nhận truoc đó ỗng đoán nó chết .
Nên càng làm em them rối .

(( ngoài luồng sao khi con su đó chết dc gũi vào chùa hoã thiêu ))
Chính em gọi hồn thàng đó về khi no chết trôi lần đầu gạp chong chiêm bao nó xin ngũ chung lần thú 2 gạp chính em hõi đó may biết mày chết rồi ko ? Rồi nó chã là biết và em hõi no làm dì õ đau rồi nó dát em vô chùa .
Xuyên qua 1 bước tuòng điêu khác cũa người kho me .
No bão nó dc nhiệm vụ giũa đồ đạc và chùi (( 20 nam em nghiên cúu nam tông bắt tông bão vật linh vật tất cã hiện ra nhũng thú vốn em chua thấy ngoài đòi thậm chí chiếc ô cũa phật y bát hoá duyen , vòng tron thòi gian hay con gọi bánh xe luân hồi mà đạo thiên chúa hay nói 1 số đồ vật điều có kí tụ chũ rất ngộ và luôn toã ra anh hào quan ánh vàng nhạt luôn cã nền nhà cũng toã anh hào quan )) em nói sống cã đò cuối cùng cũng dc thấy cái mà ko thễ ngò em sò thũ mọi thú đay xoay chuyễn cái em ấn tượng nhất là nhũng búc tranh tôn giáo đạo phật đạo chúa vẽ lạ ko giống hiện tại nó cụ thẽ chính xác hon .
Em hõi nó đây là phồng duỳ nó nói phòng pháp bão cua chùa tao nhiệm vụ coi chùng .
No khoe nó có việc làm õ chùa ỗn đinh .
Sao đó nó dát em ra khõi cỗng và nói tao biết mày là ai toi khúc đó em thúc dậy đầu còn nhó in mọi thú . Diễn ra em húng thú hon là đẽ tam tói việc mình là ai .

Về sao em 25 tuổi em sống vói tất cã khã nang có dc bao gồm tien chi quyền nang !
Và siêu nang lục điều ước .
Vì em ước cô gái kia quen mình thế ko hiễu sao em lại quen dc chĩ cần cô ta nhìn thấy em .
Nhung do bị oan hồn kia phá nên quen ko bền dc !
Chính em đọc suy nghĩ no muốn dì và em tụ hieu dc điều no mun nhung em ko biết do em đi chua đến đích hay sao vì tất cã thầy bùa em quen điều ko ai làm dì no dc vì no chết dc thêu cốt đễ õ chùa Long an .
Ai cũng tụng kinh suối nước đeo phép nhung em thùa nhận oan hồn đó no Thông minh no phá em ko dc no phá người than em đẽ em phãi sọ nó .
Nhu lúc trẽ no theo em tói ba em đuõi em ra khõi nhà vì 1ngay 20 cuốc Đt gọi nhà em lại kinh danh nên ai cũng sọ nó .
Giò nó chết đáng sọ hon khi lau lau em thúc khuay no lù lù sao lung quay qua biến mất .
😳😳😳
Sao chùng 20 kết bạn dc lỗ ban bùa chà bùa kho me và bị ếm 3 lần do lõ ban và chà và khơ me ! Nên em cãm thấy hầu nhu việc ếm dô than thẽ em rất dẽ biết thậm chí nhò nang lục đạc biệt em định vị dc ông nào ếm 1 lần lõ ban ếm em lúc 12 giờ khuay em thúc dậy áo uót tim đau , vốn nghĩ về sao do em mạng thỗ lộ bàn thỗ mà hoã sinh thỗ tim mạng hoã nên việc khác đi niềm huyết mạch cũa là hoã nên ếm em là em đau tim .

Tất cã em viết trên chĩ là 10% em chãy nghiệm và tụ tìm câu chã lòi 20 nam nay .
Còn vô số chuyện em nàm chong cuộc vói nhũng điều ko thễ ngò .

Các anh chị nào có truòng hộp giống em xin kết bạn hoạc có khã nang tuyên đoán phong vệ nhu em thì chao đỗi ! Giò em 26t em cang lúc càng mạnh mẽ hon õ nhũng nang lục đó nhu khã nang đó càng ngày càng mạnh theo sụ truõng thành cũa em .
Vì em gạp ma nhu cơm bũa và em xũ dụng thành thạo nhung khã nang co dc khi cần thiết .

Nếu nang lục em có sau khi ai đó chết thì em ko nói này em biết người đó chết mục đich theo độ em khi họ con sống .
Em tuyên đoán 4 người khi 4 người đó lần lượt ra đi chong đó có 1 thầy bùa tinh thong phật học và chính ông ta nhìn thấy dc con ma khi em ngồi gần ông ta bị điện giật .
Ông chĩ giãi thích gần con ko ba mẹ tù nhõ con có làm đuòng lạc lối ko , ba con ko nuôi con ghét con vậy con có hận ba con ko !
Tại sao con sống chong moi truong ko bạn bè con lại ko chách số phận , và giò con có dc cái con đã hiễu ra sao con còn hõi thầy .
Nhu đúc phật ngày chịu khỗ tù bõ xa hoa theo con đường chân lý .
Ngày phãi chịu khỗ hạnh bõ vọ con về sao Đac đạo .
Mọi thú con có dc tu lòng con biết .
Về sao em tuyên đoán ông thầy đó chết và chết do thũ đạo vói nhau vì chính ỗng gọi điện thoại nhò em cúu ! Vì em vốn dĩ học y và đoán tuong lai !
Lần đó em tù chối vì số phận ỗng phãi chết em có cúu cung ko dc ! 1 tháng sao tin thầy đó mất .
Thế em mất đi 1 cao nhân chông hành trình em tìm hiễu em là ai .

Số điện thoại 0966208182 .
Ai muốn kết bạn hay tìm hiễu khoa học cú giao lu riêng em do thác mác hoàn cãnh em nghiên cúu khoa học dc 20 nam .
Cũng quen ít nhieu các thầy điều em ngạc nhien là bạn em nó làm sao đẽ con quỹ đạo hồi nhập dô dc và 1 lần 1 ông thầy dc nhận 1 ca là chị bệnh cho than niên õ Hà nội vô miền tay do đi nhà thò bị quỹ nhập .
Ỗng kẽ làm thầy 30 máy nam gạp ngay con đó no nhận nó là xa tan đọc chú nó ko xuất ra thỗi phép nó thỗi lại , nhung mấy thầy khác bị no đánh tao theo phật tỗ no ko dám đánh nhung làm cõ nào cung ko ra ! Chĩ biết no nói nó õ truoc nhà thò 5000 ngàn nam .
Giò thàng nay có duyen no nhập và chong than thễ thàng đó cã ngàn con quỹ .
Còn bạn em 1 lần no đi campuchia no xâm dì đó cũa 1 ông thầy nó vô tình bị em khiến cho nói ra chong lúc nó xĩn cũng là lúc em nhận thúc bí nguy hiẽm ! Khi em nghe ben chong nó có tiếng nói mày nhiều chuyện đung xia dô chuyện tao , rồi lõ tay em nghe có nguòi nói tránh xa thàng đó ra nó giết mày đó !
Mỗi lần no xĩn no đánh mẹ nó nhúng tay dô nồi nuóc sôi miệng lun mõ ra câu nói thật là zê xu ! Con mẹ nó thật là zê xu nó nhu phĩ bán đạo chúa !
Về sao no tĩnh no kẽ toi ko nhó lúc toi nhậu xĩn làm di chĩ biết là có ai nhập nó cũng khoe là no theo đạo cũa ông nào đó truyền cho nó roi xâm len lung cay bong sũa. Khi nó nóng cây đó hiện ra õ lung
Theo em ngĩ nó linh hồn cho quỹ mói dc thế .

Vì nam gạp dc nó em đã tin Thông tất cã khã nang có dc còn dc cái ấn án già ra đế Zạ ta bà ha cũa núi bà đen do 1 đạo sĩ bến tre tu tren đó về .
Khi em tuyên đoán vận mệnh ỗng rồi chuyền lại .
Nên em cũng ko sọ nhung về sao em thấy bùa phép Việt nam ban dô đạo chúa trị máy con quỹ đó là vô ích co lẽ no ko hiẽu tiếng Việt nam hay sao chĩ Choi tiếng anh mói xi nhê .

Kễ đến đây là hết anh em tgvh ai có kinh nghiệm dì đó chĩ bão em 🙄
Vì thật sụ em đang muốn phát huy mát khã nang đó nhung chua tìm dc cách khai thác vì về sao nó có tác dụng khi em làm kinh tế và bão vệ mình trước ai hại mình .