Lâu ko thấy Bác vào diễn đàn...:) Mong đc xem nhiều bài viết của Bác.