Hiện nay có miếng dán của Thái Lan:Mỗi gói này giá 150k vn (thời điểm t9/2017).

Gồm có 10 miếng: 1 miếng thuốc và 1 miếng keo để dán. Mỗi lần dán là 2 miếng ở 2 lòng bàn chân. 2 tuần dán 1 lần. Dán suốt đêm, sáng gỡ ra bỏ đi.
Hơi độc được hút ra có màu đen.
=

Ảnh bàn chân ra màu xanh lục ở trên chữa theo cách cũ đã mất, tôi xin gữi lại.