Trích dẫn Nguyên văn bởi 1800653
Tôi cũng đã từng gặp một người pháp sư rất có tiếng trong diễn đàn này.Xin cho phép tôi không nói về danh tánh của người này. Post bài lên nói chuyện ai cũng mê cả, nhưng khi biết được người này rồi thì hởi ôi, những lời nói đàng hoàng cũng chỉ là cái bộ mặt giả của người đó thôi. Người đó khủng khiếp, và tàn ác lắm. Những đệ tử của người đó họ cũng phải khiếp sợ người đó đó. tới việc này tôi còn phải rùng mình.

p.s.: Người này học trò trên diễn đàn cũng nhiều lắm. Nguy hiễm lắm đó.tôi xin nói thêm một lời nữa là một khi họ mà có thông tin của người nào đó, họ có phép "thâu hồn, đoạt phách" đó. Đây là chuyện thiệt 100%, tôi không bao giờ dám nói ngoa đâu.

Do nhân vật này có 1 nổi sợ hãi kinh hoàng với Dr.Lonist... nên khi trích lại.. dù KHÔNG thêm bớt chỉnh sửa 1 dấu CHẤM HAY PHẨY nhưng tại hạ vẫn phải thay thế TÊN RIÊNG của người này thành TÔI để họ an tâm.