Thùng rỗng kêu to phải tự liếm não tự sướng mà bù đắp...haha...