NOTE : DR.LONIST LÀ 1 NHÂN VẬT XUẤT CHÚNG CÓ THẬT, 1 BỒ TÁT SỐNG CÓ THẬT Ở NGAY ĐÂY.
VỚI NHỮNG PHÁT NGÔN CÓ THẬT
VỚI NHỮNG HÀNH VI CÓ THẬT
HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ KỊCH BẢN HÀI HOẶC VỞ TUỒNG ĐƯỢC TÔ VẼ KIỂU HỒI KÝ THỰC GIÁ CHỈ 3 XU NHƯNG NGHE HƠI GIÓ THÌ HOÀNH TRÁNG NGANG TẦM BOMB NHIỆT HẠCH CỦA HỌ KIM... !