CÓ NGƯỜI RỦ NGỤY TÀ CHƠI ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ CÓ THƯỞNG THỊT ..
BÍ QUÁ KHÔNG BIẾT NÊN BẮT SAO CHO CHUẨN ?
CÓ THỂ LÀ : MẶT BỒ LÒNG LỢN...MẶT NGƯỜI DẠ THÚ.....MIỆNG BỒ TÁT DẠ BÁC TRƯ.... HAY CHĂNG ?
PS : GIÀ RỒI NÊN LÚ LẪN LẮM, MÃI KHÔNG NGHĨ RA...HAHASUỐT MÙA TẾT ĐI VÒNG QUANH THẾ GIỚI CHO NÊN CHƯA KỊP GỬI TẶNG CÂU ĐỐI CHO CÁC ACE.
VẪN CÒN THÁNG GIÊNG CHO NÊN DR.LONIST XIN GỬI TẶNG NHƯ SAU :

TĂNG TIỀN
TĂNG CHỊCH
GIA TĂNG GÁI
GIẢM DƠ
GIẢM THỌ
GIẢM ĐIẾM ĐÀNG