Có thầy tử vi xem lá số của con bảo số con phải nhận bố mẹ nuôi! Vấn đề này có quan trọng không các thầy? Tự nhiên mình đi nhận ai đó làm bố mẹ nuôi hay thủ tục thế nào ạ. Cháu xin cảm ơn các Thầy