Một năm làm 4 lễ Tế Trời ( Thượng đế): Các ngày chuyển tiết, sang mùa quan trọng (chuyển nguyên khí vũ trụ), gồm: Ngày Xuân Phân, Hạ Chí, Thu Phân, Đông Chí-phải làm lễ tế Vua Cha. Các ngày này, nguyên khí tụ lại Trung cung. Cúng đơn giản, lễ chay nếu có tùy tâm, thiền lấy năng lượng thông linh với Thiên đình.

-Kính ơn Cha-Thượng đế vào ngày 9/1 âm lịch.

http://adaygold1787.blogspot.com/2016/05/