Hè hè. Mũi còn chỉ người bạn đời của mình ra sao nữa, mũi đẹp, thanh tú thì người vợ/chồng rất đc