Kính chào các quý hiền Huynh
Dự là năm nay vợ cháu sinh Em bé ( chưa biết sinh trai hay gái ) nên nhờ các quý hiền Huynh đặt cho Cháu một cái tên Ạ
( Vợ chồng cháu điều sinh năm Tân mùi )
!