Các Huynh Tỷ giải thích giúp đệ điều này với ạ!
Hôm trước đệ nghe 2 người nói chuyện với nhau, họ nói về tướng bàn tay 1 người, bảo là "Tướng bàn tay này có thể nói là: Quan âm tứ thủ giữ thân!" vậy có nghĩa là sao ạ????

- Và 1 nữa là: "sau cổ (tức phần vai gáy) có chữ "Vượng!" Vậy là sao ạ? họ nhìn chữ đó kiểu gì vậy ạ??? nó là vô hình hay qua dấu hiệu hữu hình gì đó trên cổ mà họ nói vậy ạ???

- Tại vì họ nói với nhau, đệ trước giờ thắc mắc nhiều thứ mà họ không trả lời, nên chỉ ngồi nghe họ nói thôi. Vậy mong các Huynh, Tỷ nào biết về vấn đề này thì giải thích giúp đệ với ạ! Đệ rất cảm ơn!
A Di Đà Phật!