Mình đôi lúc cũng có tâm trạng như bạn MY009. Song mình nghĩ cuộc đời ngắn lắm, hãy làm ra sản phẩm gì để lại cho sau này. Có lẽ bạn MY009 nên tập trung viết truyện bạn đã từng gặp. Hình như mình đã đọc truyện của bạn và cảm nhận thấy khá hấp dẫn. Những mẩu chuyện của bạn sẽ cuốn hút tinh thần bạn làm giảm cảm giác nhàm chán. việc bạn chia sẻ với mọi người sẽ làm tăng niềm vui trong bạn. Rất mong bạn góp phần làm trang này thêm vui vẻ.