Em xin mạn phép các cao nhân ạ. Các ký tự này em thấy giống chữ Khoa Đẩu trên Trống Đồng nhiều hơn ạ,