kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Bách Trượng Thanh Quy

Threaded View

 1. #1
  Moderator
  Gia nhập
  May 2008
  Nơi cư ngụ
  Vong Ưu Cốc
  Bài gởi
  1,823
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bách Trượng Thanh Quy

  BÁCH TRƯỢNG
  TÒNG LÂM THANH QUY


  Thích Bảo Lạc dịch

  Bảo Tạng Tùng Thư
  Phật lịch 2552  Mục Lục

  1.1 Lời Tự Trần
  1.2 Lời Tựa Đầu Tiên
  1.3 Nguyên Tựa Thanh Quy Chứng Nghĩa
  1.4 Tựa Khắc In Lại Thanh Quy Chứng Nghĩa
  1.5 Lời Bạt
  1.6 Thanh Quy Thiền Môn
  1.7 Tán
  1.8 Thanh Quy Tòng Lâm Nguyên Nghĩa Của Tổ Bách Trượng

  01
  Chương một: Chúc Diên – Chúc Quốc Vương


  02
  Chương hai: Báo Ân
  1 Lễ kỵ bậc tiên Thánh
  2 Cúng Chư Thiên
  3 Mặt trời mặt trăng bị che mờ
  4 Phụ: Tết Trung Thu
  5 Lễ Cầu dứt mưa
  6 Cầu Mưa
  7 Lời Phụ: Cầu tuyết
  8 Họa sâu ăn hại lúa (mùa màng)
  9 Kỳ nguyện Vi Đà hộ pháp
  10 Phụ: Vi Đà tôn thiên thánh đản
  11 Phụ: Già Lam sanh nhựt
  12 Cúng Ông Táo

  03
  Chương ba: Báo Đáp Nguồn Gốc

  1 Đức Phật Thích Ca đản sanh
  2 Lễ Phật Thành Đạo
  3 Vía Phật Nhập Niết Bàn
  4 Vía Phật Dược Sư
  5 Lễ vía Phật Di Đà
  6 Vía Phật Di Lặc
  7 Vía Chuẩn Đề
  8 Lễ vía Văn Thù
  9 Vía Phổ Hiền
  10 Lễ vía Quan Âm
  11 Lễ vía Đại Thế Chí
  12 Vía Địa Tạng Thánh Đản

  04
  Chương bốn: Ân Đức Tổ Sư

  1 Giỗ Sơ Tổ Đạt Ma
  2 Lễ Kỵ Tổ Bách Trượng
  3 Lễ Kỵ Trí Giả Đại Sư
  4 Lễ Kỵ Ngài Pháp Sư Hiền Thủ
  5 Giỗ Đạo Tuyên Luật Sư
  6 Húy Nhựt Huệ Viễn Tổ Sư
  7 Cúng Tổ Khai Sơn
  8 Lễ Cúng Thầy Nối Thừa Pháp
  9 Lễ Giỗ Hai Thầy Thế Độ và Giáo Thọ
  10 Phụ: Cúng Giỗ Cha Mẹ
  11 Lễ Tháp
  12 Thiết Đặt Cúng Dường
  13 Quét tháp

  05
  Chương 5: Trụ Trì
  1 Thượng Đường
  2 Các Ngày Thánh Tiết
  3 Phần phụ: 5 cách tham vấn
  3.1 Tham Vấn Tối - Tiểu Tham
  3.2 Phụ: Trà Đàm – Ngày Rằm, Mồng Một
  3.3 Lễ Thù Ân Vào Sáng Rằm, Mồng Một
  3.4 Vào Thất Thỉnh Giáo
  3.5 Đi Tuần Liêu
  3.6 Giữa chúng
  4 Cáo Hương
  5 Tụng niệm
  6 Qui Ước Tụng Niệm, 11 Điều
  7 Lập Hộc lường đồ cúng
  8 Xông Hương Tháp
  9 Đốt Đèn Tháp Dược Sư
  10 Phổ Phật
  11 Bạch Giữa Chúng
  12 Dạy Hành Đồng (Chú Tiểu)
  13 Vì Hành Giả Mà Nói Rộng
  14 Thọ Pháp Y
  15 Đóng Cửa Tịnh Tu (Yểm Quan)
  16 Mở Cửa Kết Thúc Khóa Tu
  17 Nghinh Tiếp Bậc Tôn Túc (có 6 phép)
  17.1 Cung nghinh bậc tôn túc
  17.2 Thăng Tòa (thuyết pháp)
  17.3 Tại Phòng Hội
  17.4 Thỉnh Thọ Trai
  17.5 Viếng Thiền Đường - Tuần Liêu
  17.6 Tiễn Khách Hồi Sơn
  18 Hộ Trì Pháp
  19 Đến Chùa Khác
  20 Mừng Sinh Nhựt
  21 Cúng Trai Phạn Chư Tăng
  22 Cúng Dường Đất Đai
  23 Cúng La Hán
  24 Trăm thứ nhất của 500 La Hán
  25 Trăm Vị Thứ Hai của 500 La Hán
  26 Trăm Thứ Ba Của 500 A La Hán
  27 Trăm Thứ Tư Của 500 A La Hán
  28 Trăm Thứ Năm của 500 Vị A La Hán
  29 Phóng Sanh
  30 Phụ: Qui Ước Chỗ ở loài vật, có 15 Điều
  31 Cúng Pháp Y
  32 Thọ Thông Tuệ
  33 Thông Tin Thư Từ, Thư Truyền Pháp Đến, Di Thư
  34 Mời Tân Trụ Trì
  35 Nhập Tự (Tân Trụ Trì Nhận Việc)
  36 Việc Đi Lại Của Trụ Trì
  37 Thoái Viện (Không Nhận Chức Vụ)
  38 Bản Chẩn (Chẩn Bịnh)
  39 Sắp Viên Tịch
  40 Lễ Nhập Quan
  41 Phép Đặt Quan Tài
  42 Lễ Hỏa Táng - thiêu xác
  43 Nhập Tháp
  44 Đấu Giá Đồ Vật
  45 Đặt trí Bài Vị
  46 Tân Tạo Tượng Phật
  47 Tu Sửa Kinh Điển
  48 Tạo Lập Tăng Xá (Tăng Phường)

  06
  Chương 6: Hai Dãy Đông Tây Lang

  1 Ban Chức Sự
  2 Nhà Đông – Các Chức Vụ
  3 Nhà Tây – Các Chức Vụ
  4 Nhà Tây
  5 Nhà Đông
  6 Vâng Mệnh
  7 Mời cơm chay hay uống trà

  07
  Chương 7: Phần Trên - Đại Chúng
  1 Về việc thế độ
  1.1 Tuân theo 10 điều quy định như sau:
  1.2 Hưng Chánh biện tà
  1.3 Nền tảng 5 giới
  1.4 10 chi giới pháp
  2 Lời phụ: qui tắc cạo tóc có 8 điều kiện:
  3 Phụ Về Đàn Giới:
  3.1 Niêm yết thông báo
  3.2 Lễ vật cúng dường
  3.3 Dự định lập các ban kiến đàn rõ ràng.
  3.4 Dự định công việc giới đàn:
  3.5 Vị Phụ Trách Tác Bạch
  3.6 Qui Tắc Thọ Giới
  4 Bồ Tát tóm tắt có 10 điều giới:
  4.1 Luận chung nhị thừa: Đại Thừa và Tiểu Thừa.
  4.2 Tôn trọng đúng luận sự lầm lỗi:
  4.3 Tuân lời dạy cổ nhân:
  4.4 Cử xứng người đức độ:
  4.5 Hòa chúng thanh tịnh nơi tịnh đường:
  4.6 Khiêm nhường kính trọng pháp Đại thừa, Tiểu thừa:
  4.7 Hợp đồng giản dị, có 5 loại giản dị như:
  4.8 Vâng pháp thính giáo:
  4.9 Giới thành tựu hợp pháp:
  4.10 Nghi lớn nêu ít dụ:
  5 Mười Quy Tắc Bố Tát
  5.1 Luật Thiện Kiến
  5.2 Lược rõ pháp Yết Ma sám hối:
  5.3 Tăng làm pháp yết ma tụng giới:
  5.4 Lại nói rõ pháp tăng lược tụng giới.
  5.5 Pháp đối thủ yết ma tụng giới:
  5.6 Tâm niệm pháp yết ma tụng giới:
  5.7 Luật Tỳ Kheo bày đúng chỉ sai:
  5.8 Tăng Bố Tát làm phép yết ma tụng giới:
  5.9 Luật Bồ Tát nêu đúng chỉ rõ sai:
  5.10 Phụ: hai chúng tại gia Bố Tát:
  6 Năm thiên sáu tụ giới:
  6.1 Năm thiên là:
  7 Hộ giới:
  8 Đạo cụ:
  9 Phụ: Biện chính thức Xoa Ma Na

  Chương 7: Phần sau - Đại chúng
  1 Treo đơn:
  2 An đơn:
  3 Cùng làm việc tập thể (phổ thỉnh):
  4 Quy tắc hằng ngày:
  5 Phụ: Người Xuất Gia
  6 Qui tắc sống chung
  7 Qui chế thiền đường và quy tắc tọa thiền.
  8 Qui tắc Phật thất
  9 Phụ: sớ hồi hướng Phật thất
  10 Phân từng khu phố (khất thực)
  11 Lượm được vật rơi
  12 Phụ: Qui tắc nơi tĩnh hành đường
  13 Phụ: săn sóc người bịnh
  14 Văn Cảnh tỉnh đại chúng
  15 Phú (phó) pháp
  16 Phái Nam Nhạc
  17 Chi Thanh Nguyên
  18 Phụ: Thiên Thai giáo quán tông
  19 Phụ: Hiền Thủ giáo quán tông
  20 Phụ: Nam Sơn Luật Tông

  08
  Chương tám: Tuổi đạo

  1 Niệm Phật trong mùa hạ
  2 Quy tắc ở giảng đường
  3 Qui tắc phụ tọa chủ; gồm 9 điều
  4 Trích yếu quy tắc lễ Vu Lan
  5 Hiến cúng Vu Lan
  6 Chư Tăng thọ thực (lễ Vu Lan)
  7 Qui tắc lễ hội Vu Lan gồm có 18 điều:
  8 Giải hạ
  9 Tọa thiền, chia thành 5 khóa:
  10 Qui tắc Thiền đường gồm 32 điều
  11 Thông báo mạnh đông
  12 Kiết đông
  13 Khởi thiền thất: bắt đầu tu thiền thất.
  14 Xả thiền thất
  15 Giải đông
  16 Tháng giêng: công việc mỗi tháng cần nên biết

  09
  Chương chín: Những đồ pháp khí, hiệu lệnh

  1 Chuông
  2 Bảng
  3 Mỏ con cá
  4 Kiền chùy
  5 Khánh
  6 Trống


  http://tuvienquangduc.com.au/luat/59bachtruong.html
  Last edited by mynhan; 11-02-2016 at 04:21 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •