chào mọi người, chuyện kể ra thì dài dòng nên tôi xin vào thẳng vấn đề chính, gia đình tôi trước kia từng sống ở nhà cũ thì mọi thử rất êm xuôi, gia đình cũng hạnh phúc, nhưng từ ngày chuyển lên nhà mới thì làm ăn thất bát, gia đình li tán, chia cắt. . . và ở ngôi nhà mới này cũng thấy như thể có thứ gì đó kìm hãm, và mình cũng nghe nhiều ng nói là khu đất mình ở trước là của người đồng bào cũ có thể lực nên khi họ mất đi họ đã yểm đất, cũng có ng nói là do nhà mình bị thợ xây yêm, vì trươc có xích mich vs thợ xây, vậy nên nay mình mong ngọi người biết thầy nào cao tay ở khu vực miền trung tây nguyên, ở dak lak càng tốt thì cho mình xin địa chỉ, để xem lại phong thủy ngôi nhà ạ ! mình cảm ơn