Các bạn học toán, trong số học có các hệ số khác nhau:
+ Hệ 26 (chữ cái)
+ Hệ 16
+ Hệ 12
+ Hệ 10 (thập phân)
+ Hệ 7
+ Hệ 2 (nhị phân)
..... thế các bạn có biết hệ 1 không? hệ đơn phân.... :D
Mỗi hệ nó khác nhau ở cách phân biệt số học....
Càng tối giản nó càng tinh vi....
Hệ nhị phân là hệ tối giản nhất hiện nay.... nó là hệ số mà công nghệ thông tin hiện nay đang sử dụng....
Vậy Hệ đơn phân là hệ như thế nào?..... Nghĩa là tôi chỉ cho bạn một con số 1, bạn phải làm sao miêu tả được mọi thứ bằng duy nhất một con số 1