Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanmeo Xem Bài Gởi
Tôi đọc thấy quí vị muốn giúp người,cho xã hội tốt lên.Chỉ khi nào con người hiểu biết hết sự tạo lập của vũ trụ,về các định luật của vũ tụ ,chu kỳ,tiến hoá,luân hồi,nhân quả,và biết đó mà tu sửa để thay đổi lối sống,thuận theo quy thiêng liêng vũ trụ,thì mới hiểu được mục đích của quộc sống.khoa học có mang lại hạnh phúc không? Tại sao càng ngày càng bất an,càng văn minh càng khổ...phải chăng khoa học là son phấn bề ngoài,mà tâm trong mục nát.do đầu óc của một lớp người lý luân.con đương tu tâm là tốt nhất,đấc tối cao của tình yêu thương đã tạo lập ra vũ trụ này.
Vũ trụ tạo ra dương và cũng tạo ra âm... vì vậy sự chuyển hóa của xã hội cũng theo quy luật âm dương. COn người cũng là sản phẩm của vũ trụ... vì vậy con người cũng theo quy luật âm dương.... đó là điều tất yếu.