Mấy thằng tàu ngu ngục...
Chỉ có kẻ kiến thức uyên thâm.... hiểu biết vô bờ bến như Ngụy tà ta mới biết cách chọn gái mà chơi..
Gái trẻ không giúp ích được gì đâu... nên ta chỉ chọn và chộp loại nạ dòng dăm ba lứa...đang có chồng càng tốt...như vậy mới gọi là nhất củ vạn lợi