Mục đích con mẹ gì? Tâm lý chung là mấy thằng già yếu hay mơ tới gái tơ. Chỉ có gái tơ mới vực dậy cái của nợ vốn đã ỉu xìu của các lão !!!