mình không hiểu lắm . mình tưởng khi thành tiên phật rồi mà khi đóng luân xa vẫn trở lại là người bình thường à