Nam pháp la nguoi vn. Quan dao mau huyết . Buu cong vuong vat. Phat Pham phat phu . Suong cot tit long toc. Can dup do