kính thưa Ban Quản Trị trang web TGVH cùng toàn thể các thành viên.hôm nay tôi xin mạo muội viết bài này gửi tới tất cả mọi người một câu hỏi,đó là:Tại sao chúng ta lại vào trang web TGVHnày.?
có lẽ nhiều thành viên của chúng ta khi truy cập vào trang web cũng chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao chúng ta lại vào đây,1 trang mang nặng màu sắc tâm linh.chúng ta vào đây để làm g?tại sao hàng ngày lại dành thời gian click chuột vào TGVH để nói chuyện,để post bài?
tôi mong mọi người vào topic này và chúng ta hãy cùng suy nghĩ,và tôi cũng mong được một buổi online của toàn thể mọi thành viên,những ai quan tâm tới câu hỏi này để chúng ta tham gia nêu ý kiến,trả lời câu hỏi TẠI SAO?.hẹn toán thể mọi ngươi vao ngày mai..20/6.mong ban quản tri không delete bài này của tôi.xin cảm ơn.wellcome