Cho đệ hỏi năm 2016 thì tuổi Canh Tý nên khai trương ngày mấy?

Có huynh nào rành thì chỉ đệ cách xem ngày khai trương được ko? Đệ xem thì thấy chỉ có 19/2 (tức 12/1 AL) là có nhiều sao tốt át hẳn sao xấu nhưng trễ quá.

Cám ơn mấy huynh trước.