Khi tôi viết bài này chỉ nhằm mục đích kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng chẳng ai chịu. Còn giờ thì ko cần nữa. Nên xóa đi tránh nhiều rắc rối sắp xảy ra.