Xin lỗi mọi người , mình không muốn tìm cuốn kinh này nữa, cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình. Thành thật xin lỗi vì làm phiền vì bài không thể sửa hay xóa được.