Trong quá trình tìm hiểu về Phật pháp em/mình/cháu có tìm hiểu và đọc được một vài đoạn về kinh Vệ Đà của Đức Phật và thấy rất tâm đắc. Đáng để mình đọc, học tập và làm theo. Nhân lúc đang thất nghiệp tạm thời lại càng cần đến cuốn kinh này. Tuy nhiên, em/mình/cháu chỉ đọc được những đoạn trích khá ngắn và không đầy đủ. Vậy có vị đạo hữu, tiền bối nào đang giữ bản kinh vệ đà đầy đủ có thể cho mình xin thỉnh được không ạ.
Xin chân thành cảm ơn ạ !