Thần chú cầu may mắn, thần chú cầu tài
https://thegioidogophongthuy.com › ... › Kiến thức phong thủy
Translate this page
Apr 20, 2018 - CÁC BÀI CHÚ CẦU TÀI ĐỌC TẠI BÀN THỜ ÔNG ĐỊA – THẦN TÀI ... Cầu xin các Tổ nghề dạy nghề, Thỉnh Long Thần hộ Pháp…Đọc khi Khai ... (Nam mô đại từ đại bi – Tầm thinh cứu khổ, cứu nạn – Quảng đại linh .... Truyền thuyết kể rằng, có một thời gian ở núi Grdhrakuta, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ...


https://thegioidogophongthuy.com/kie...cau-tai-7.html