LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG Ở ĐBSCL Do đặc điểm... - Lãng Mạn Miền Tây ...
https://www.facebook.com/langmanmien...40796119944365...
Translate this page
0 giờ đêm cuối năm rạng ngày 1 tháng giêng là lễ đón giao thừa, ngày Tết chính ... vía ông Bổn (15 tháng 3 âm lịch), vía Ngọc Hoàng (9 tháng giêng âm lịch).


Dân ca Dân nhạc VN – Dân ca Hoa | Đọt Chuối Non
https://dotchuoinon.com/2015/04/.../...ac-vn-dan-ca-h...
Translate this page
Apr 13, 2015 - Còn kêu là Chệc là tại tiếng Triều Châu kêu tên Chệc nghĩa là chú. Người bên Tàu hay ...... Ngày 15 – 1 (âl): vía Ông Bổn Ngày 9 – 1 (âl): vía ...