[PDF]CHÚ GIẢI VỀ P'HOWA Hướng Dẫn về Pháp Môn Chuyển ... - Niệm Phật
https://www.niemphat.vn/.../chu-giai...ud-khadro-cs-n...
Quán Tưởng về Sự Chuyển Di Thần Thức; Thần Chú P'hat. Bài kinh ...... Màu trắng rực rỡ của Ðức Quan Âm khởi lên như phẩm chất không bị ô nhiễm bởi ...... bài chú Tara, một hóa thân của Ðức Quan Âm) tu tập ở các trung tâm. Chagdud ..... Chân thành cảm ơn đạo hữu Nguyên Giác đã gởi tặng phiên bản điện tử tập.

https://www.niemphat.vn/downloads/ti...-giac-dich.pdf