Dr.Lonist thì tham đủ, không thiếu thứ gì:
tiền - danh - dâm
Tham dâm cho lắm thì lòi chất thú ra ngoài dưới bộ quần áo 200CND 😂.
Cả 4rum này ai có khả năng mặc được quần áo trị giá tận 3.5 củ như Dr.Lonist hay không?