Cuối cùng thì Dr.Lonist mới tìm ra 1 nhân vật danh giá xứng tầm với địa vị của mình để so.
Cuối cùng mới thấy đời sống tình ái và tình dục của Dr.Lonist sạch sẽ hơn... khuôn khổ hơn.. thanh cao hơn 2 cha con nhà cựu phó tổng thống Hoa Kỳ.