itachi un, Andy khuyen abn hay hoc lai tu cna ban di , di alc duong wow un raazz.
bạn hành trì Pháp theo ĐẠO gia,
bạn con chưa hieu duoc cái do8n giản nhât cùa Thanh tỉnh kinh, nó ko fai la câu từ vận khí. ma 2no1 là cái khác,
Tỉnh và mệnh thực ra là cái ji raaz,
nh8u77ng j2 bạn tư học tư làm đó nó loạn lăm un,,, loạn rát nhiêu un hihii....
ANDY khuyên bạn hảy dừng tập lại đi , dùng lại nếu bạn tin và hiểu ANDY t8a5ng câu này đây raaz,, ANDY ko nói theo sách vỗ Lý thuyết tư bạn dùng TÂM cảm nhận tĩnh và mệnh là gì ?

thủy triều dâng lên
một làn sóng xanh
biễn thì nổi sóng
gió khắp môi nơi,
trời đang về chiều
thì thấy ánh trăng,,
nếu ko hiêu hay dùng T6AM và th65t suy xét , ANDY ko fe2i tự nhiên nói thế,
Chao itachi kkaa