Nam mo Phat.
Con von xuất than tu gia dinh khổng theo tổn giao.Tu xua moi chi ngưỡng mộ Phat Pháp.May thang trước hữu duyên nghe duoc nhung cau chuyện cua Thay Cứu Bao Long,duoc Phuoc kieu đọc tren YouTube ,nên da tu may mo va hữu duyên co duoc quyen sach nho co Chu Dai Bi .Thap Chu.kinh Bát Nha Ba La Mat .tinh than nghiệp .tinh khau nghiệp .an tho địa chan ngon.Quan Am Than Chu.va con cung thuc hanh cung duong Tam Bao va thiện nguyen(phai gũi Tien ve Vietnam nho nha chua hữu duyên lam giúp a!)
Nhung vi con o Nuoc ngoai .va con co hai dua con nho.Nen chua duoc lam le quy y ,chua co pháp danh.Luc tri tung con nhiều Vong Tuong.Con mong quy thay va quy ban ,nếu ai hữu duyên,xin dan dat cho con tren con đuông học dao!
Nam Mo Bon Su Thích Ca Mau Ni Phat!
Nếu ai hữu duyên xin liên lạc voi con qua email:haidangnhuyhien@gmail.com