Lành thay người có tâm hướng Phật!
Tâm bạn nghỉ đến Phật thì mười phương đều có chư Phật. Quy Y và Pháp Danh chỉ là hình thức để bạn dựa vào đó nương theo Phật mà thôi nên không có cũng không sao (Tất nhiên có Quy Y và có Pháp Danh cũng tốt). Nếu Bạn Đi đứng, nằm ngồi, làm việc ...cũng đều dụng bằng Tâm phật chân thật thì không lo không có Phật, trời, Quỷ Thần ủng hộ.

Vừa mới nghỉ trong Tâm chưa lộ
Nhưng Thần minh đã rỏ dữ Lành

Nói vậy, để Bạn biết rằng: Việc gì mình làm Trời Phật đều biết hết.
Do vậy, Nếu bạn đã tưởng đến Phật thì nên Cố gắng dụng lòng đối xử với vạn vật chân thật. Tâm trần gian thường mông lung về: Tài, Danh, Giận, Hờn, ghen ghét... Do vậy nếu bạn đã có niềm tin Phật thì cố gắng diệt bớt nó đi. Nếu dụng được như vậy thì đã là Con Phật rồi vậy.
Mắt Tai Mũi, lưỡi ý Thân
Đem về một chỗ thật chân như lòng

Sự Tu sửa theo Phật giống như ta nghe một bài hát hay. Khi thấy hay thì nghe hoài nghe mãi, dăm bữa, nữa tháng thì bắt đầu chán, dần dần sẽ hết nghe. Do vậy, Cầu mong bạn sẽ cố gắng Tinh Tấn theo tư tưởng của Mình. Quy Y hay Pháp Danh chỉ là Sắc thái mà thôi, khi nào có điều kiện thì ta thực hiện.

Thân mến