Trích dẫn Nguyên văn bởi HOASIM Xem Bài Gởi
Chú Lăng nghiêm ,kệ và giảng giải đã được Thầy Thích Minh Định dịch xong năm 2015 , in năm 2016
Bây giờ mọi chuyện đang rối ren , chắc chẳng ai còn tâm trí đọc thơ thẩn con cóc của tôi . Nhưng từ câu 233 Ra xà bà dạ đến câu 250 Tô ba ra noa bà dạ là 16 câu chú trừ tất cả tai nạn , 16 câu này hằng niệm để cảm ứng. Sau đó là pháp câu triệu tất cả yêu ma , quỷ quái , ngưu quỷ xà thần
Chú Lăng nghiêm có Pháp tiêu tai , pháp tăng ích , pháp câu triệu , pháp hàng phục , pháp cát tường
Mọi người tìm đọc HT TUYÊN HÓA giảng giải chú trên Thưvien hoa sen , hay các trang khác , hay đến chùa Phổ Quang TB ,TPHCM mua sách .
Hi hi theo chú LN câu 179 đầu đệ tam là: Ra xà bà dạ đến câu 194 là : Tô ba ra noa bà dạ hi hi còn câu 233 Là: Kê ra dạ di đến câu 250 là : Giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đỏm hi hi ...... hi vậy giờ hằng niệm như thế nào mong đạo hữu giúp đỡ hi hi