Mình tin thế giới này: con người,Vũ trụ,hệ mặt trời,các sinh vật không thê tự nhiên mà có được.Phải có một bàn tay của thượng đế tạo ra.Nhưng trong các đạo mình biết thì chỉ có Chúa của Thiên chúa giáo khẳng định là Sáng tạo nên muôn loài muôn vật nhưng mình chán đạo này rồi.Còn bên đạo Phật mình cũng thấy hay nhưng Phật lại không nói ta là chúa tể muôn loài nên mình cũng loại ra.Các bạn có biết Đạo nào có Chúa nói Ta sáng tạo muôn loài không chỉ giúp mình để mình tìm học đạo với.Thanks các bạn