ÔNG CHÚ KHÔNG PHẢI BỊ YỂM, ĐANG BỊ HÀNH NÓI NHẢM,KHUYA KHÔNG NGỦ, TỪ TỪ VÀO NHÀ THƯƠNG TÂM THẦN Ỏ LUÔN