Cuối cùng không biết có phá thành công mộ tổ họ Mao hay không nhưng đúng là con cháu họ Mao lâm vào cùng quẫn. Hình ảnh Mao lại được lợi dụng để tạo biểu tượng cho cách mạng thành công và cho chế độ đương thời. Chính những thành viên trong gia đình Mao cũng đều lao đao không kết cục tốt. Cái này là nói về yếu tố phong thuỷ không mang yếu tố chính trị. Vì nói thật là tui ở Hoa Kỳ nhưng tư tưởng thì vẫn nghiên về Xã Hội Chủ Nghĩa.