nói chung éo thằng nào tin đc... thằng nào có quyền là có tiền, mà muốn thêm tiền thì thêm quyền, muốn thêm quyền thì lừa phỉnh đc càng nhiều ng theo thì quyền càng cao