Xin kính chào tất cả các thành viên trong TGVH.
Con đang có việc này cực kỳ quan trọng, số là chị của con hiện đang bị ma ám, mà ám rất độc. Chị con bị cỡ 2 tuần rồi ạ.
-Bây giờ chị con ngủ không được, vì cứ nhắm mắt là thấy có bóng người.
-Thỉnh thoảng có những hành động rất lạ: đang ngủ bỗng bật dậy mở đĩa VCD truyện ma, rùi ngủ tiếp. Tỉnh dậy thì CD cũng vừa hết.
-Khi nào cũng có cảm tưởng có ai đó đi theo mình, thỉnh thoảng quay lại thấy có 2 bóng người.
-Đồ ăn cực kỳ mau thiu.
-Tự dưng chị rất thích soi gương, có một lần tự soi thì thấy người trong gương không phải là mình.
-Đi về nhà, (gia đình có thờ cúng) nhưng cũng không thoát được.
-Chị con đang ở quê và đang uống thuốc của 1 thầy. Nghe thầy chữa cho chị con nói kẻ này đang muốn ép đến chết chị con.
-Chị con có lên chùa cầu và đặt tượng quan thế âm trong phòng, nhưng vẫn có cảm giác có ai đó đứng ngoài cửa chờ
Con thề là những điều này là hoàn toàn đúng, con không dám thêm thắt gì đâu. Con lo cho chị con quá. Các thầy bày con cách nào với