Mình tình cờ được một người bạn thân khi xưa kể lại rằng: " Hiện bạn ấy bây giờ đang là đệ tử của Càn khôn phái", môn phái này ra đời trên 1000 năm, môn phái này rất bí mật, chỉ có người có căn duyên mới học được (gọi là mật căn).
Về bùa, chú....; vẫn có
Nói chuyện bằng tiếng phạn
Bạn tôi hay đi theo đình, miễu,,,; và nói rằng được điển từ trên ban xuống

Do đó: Mình cũng quan tâm đến diễn đàn này lâu rồi, mình có thảo luận sơ về kiến thức tâm linh, bạn ấy nói rất trôi chảy, tuy nhiên khi hỏi kỉ về môn phái thì bạn ấy nói không dám tiết lộ thiên cơ và thách tôi lên mạng xem có ai biết gì về môn phái này không.
Xin các cao thủ chỉ bảo thêm
Thân chào