Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
A Di Đà Phật . Mình nghe bạn kể mình cũng rất buồn cười với cái gọi là mttd xin thưa , nếu có bất cứ 1 ai xưng mình đã chứng tu đà hoàn, tư đà hàm , a na hàm , a la hán , bồ tát , phật .. Đều là Đại Vọng ngữ . Nếu có người phát hiện họ sẽ xã bỏ thân xác . Phật bồ tát không tự xưng mình như thế vì họ biết nếu chúng sanh biết họ là Phật Bồ Tát người đến với họ không phải là cầu pháp mà là cầu phước , cầu ngũ dục , cầu ban ơn .v.v. Họ không bao giờ làm chuyện đó . Nếu có người nào nói họ chứng quả ..v.v họ cũng từ chối và bác bỏ . Phật , Bồ tát độ chúng sanh , nhưng không thấy có chúng sanh nào được độ .
Còn nữa . Tu mật tông là con dao hai lưỡi . Tu với tâm thiện cảm chư thiên , tu với tâm ác cảm quỷ thần ...
Bị ma nhập mà cho là chư thiên trừng phạt lại càng buồn cười hơn , không có một người chư thiên nào đi làm chuyện đó , thân thể hôi thối bất tịnh , tâm lại không sáng ... ai mà dám nhập vào ... tâm quá nhiều sân si còn cầu cảm ứng thì chiêu cảm quỷ thần ... Quỷ thần dựa vào rồi sẽ có thần thông nhưng chẳng phải chứng đắc cái gì cả , mỗi một ngày niệm tham sân si càng nhiều . Khi chết đi là quyến thuộc của quỷ thần đó ... Nam Mô A Di Đà Phật ... Thân này là của mình , mình phải làm chủ nó , không có một ai được phép bước vào cửa , dù đó là thân quyến đã mất , chư thiên .v.v. Mình mà gặp người nào bị nhập mà xưng là bồ tát , là phật chắc mình đến tát 1 cái cho tĩnh . Ha Ha
Ông thích ca xưng là ta là Phật đã thành.......Vậy mà ổng còn sống thêm 49 năm thuyết pháp kìa :)