Miếu địa mẫu

Chỉ đường
Chùa phật giáo ở Sóc Trăng, Việt Nam
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường 2, Sóc Trăng

https://www.google.com.vn/search?biw...4!2i122!4f13.1