"Với cử chỉ uy nghi này Ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật"

(Tiểu bộ)