Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư_Không Xem Bài Gởi
lâu rồi vào lại mà nhiều post cũ vẫn còn
cám ơn bạn còn quan tâm nhé