Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
Hôm nay, TD mới đi sâu tìm hiểu về ngũ uẩn (là các yếu tố về vật chất, tinh thần được kết hợp lại để tạo thành con người, chúng sinh) . Về uẩn sắc, thọ, tưởng thì TD hiểu. Nhưng đọc đến uẩn hành thì TD thấy mơ hồ, chẳng hiểu nó là gì nữa.
- SMC xin phép được nói theo cách hiểu của bản thân, mong rằng sẽ góp được một ý nhỏ nào đó, và mong nhận được nhiều cách giải thích khác.

- HÀNH UẨN (uẩn = tập hợp). Vậy, Hành uẩn là tập hợp những hành vi tạo tác (hình thành và tạo tác) của tâm, thuộc về ý chí. Nói cách khác, Tâm thuộc (thuộc chứ không phải là) Hành Uẩn - tức Tâm Hành! Những gì mà chúng ta hay gọi là "nghiệp" (hành vi tạo nghiệp) cũng thuộc nhóm Hành Uẩn này. Chức năng của nó là hướng dẫn tâm ý (ý hành) thực hiện hành vi (thiện, ác, tốt, xấu).

VD: miệng nói là do hành uẩn điều khiển. Còn nghĩ sẽ nói điều gì (tốt, xấu) là do Tưởng hỗ trợ. Và nhận biết mình đang nói gì là Ý Thức.

Do Hành Uẩn này tập khởi do Xúc, và Xúc đoạn diệt thì Hành cũng đoạn diệt. Nên Hành Uẩn cũng có 6 Hành (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp).

===> Do đó, trong cái thân này, TÂM chính là tập hợp của (Thọ Tưởng Hành Thức), chứ không có 1 cái Tâm nào đứng riêng biệt, hoặc trong ngũ uẩn - hoặc ngoài ngũ uẩn! Do đó, cũng không có 1 cái "ngã", 1 cái "tôi" cái "ta" nào tồn tại độc lập, vĩnh viễn, tự có, hằng có!